Photo Academy Schoonhoven

Schoonhovense portretten van onbekende en bekende mensen in het straatbeeld van deze mooie stad

De jaargenoten Rob Glastra (beroepsfotograaf) en André Korenhof (prima amateur fotograaf) hebben het plan opgezet om een portret fotoboek in Schoonhoven te ontwerpen. De beide fotografen zullen hiervoor zoveel mogelijk portretfoto’s  verzamelen van inwoners en bezoekers van en in de zilverstad Schoonhoven.

Om dit goed herkenbaar te doen is het PAS Team opgericht. PAS is een afkorting voor Photo Acadamy Schoonhoven en in dit team wordt de verwezenlijking van het fotoboek “Schoonhovense portretten/Schoonhoven Portraits”© georganiseerd.

Het kan dus zo maar gebeuren dat Rob of André  u op straat of in een publieke ruimte aanspreekt met de vraag of er een portretopname van u gemaakt mag worden. Die foto kan op straat gemaakt worden of elders maar het zou ook een studio-opname kunnen worden. Beide  fotografen zijn goed herkenbaar aan kleding met het kenmerk PASTeam. Om alles ook formeel zo goed mogelijk te regelen wordt aan de geportretteerden gevraagd een verklaring af te geven waarin zij instemmen met het maken van de foto’s en eventuele publicatie. Een kopie van die verklaring wordt direct na het maken van de foto’s overhandigd.

Pas later wordt een selectie gemaakt welke portretten uiteindelijk in het fotoboek  “ Schoonhovense Portretten/Schoonhoven Portraits”© opgenomen worden. Wordt een portret opgenomen dan krijgt de geportretteerde  in ieder geval een exemplaar van het boekwerk (dat moet er dan wel komen natuurlijk). Publicatie van een portret in het boek geschiedt uitsluitend met naamsvermelding van de geportretteerde tenzij dat niet gewenst wordt. Iedereen die gefotografeerd wordt ontvangt (digitaal) een afdruk van een foto.

Als het plan slaagt (en dat is het stellige streven van de beide heren) is de overtuiging dat Schoonhoven weer een heel apart gezicht rijker is. Met de activiteiten wordt in de loop van het jaar 2016 begonnen en het hele project zal naar verwachting in het najaar van 2018 afgerond worden.

Schoonhoven 2016